#ایرانیان_ارمنستان

49


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ اسطوره زنده ورزش #ارمنستان، قهرمان سه دوره المپیک، چهار بار قهرمان جهان، قهرمان دو بار اروپا، قهرمان 11 دوره اتحاد جماهیر شوروی، آلبرت آزاریان ژیمناستیک 92 ساله صبح خود را با تمرین آغاز می کند

✅این ویدئو توسط فدراسیون ژیمناستیک #ارمنستان در صفحه فیسبوک خود منتشر شده است

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia