#ایرانیان_ارمنستان

36


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ آرمن سرکیسیان رئیس جمهور #ارمنستان امروز در سفری کاری به امارات متحده عربی خواهد رفت

✅ رئیس جمهور سرکیسیان قرار است در این سفر با مقام های ارشد امارات متحده عربی دیدار کند گفت‌وگوها بر موضوعات جاری و آتی مرتبط با دستور کار توسعه همکاری‌های بین‌دولتی متمرکز خواهد بود

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia