خودرویی در روستای گوش در آتش سوخت. جسدی در داخل پیدا شد

44خودرویی در روستای گوش در آتش سوخت. جسدی در داخل پیدا شد

22 دی ماه ساعت 19:37 به مرکز مدیریت بحران منطقه ای تاووش اعلام شد که یک کاروان در روستای گوش در حال سوختن است.

دو گروه آتش نشانی از گروه امداد و نجات امداد و نجات منطقه ای اورژانس عازم محل حادثه شدند.

آتش سوزی در ساعت 20:38 مهار شد. یک شناسایی در داخل پیدا شد. جسد SJ (متولد 1956).

Source link