معظم له فقط اواخر عصر گذشته به سوگند شهردار دعوت شدند. درست:

42


روزنامه «ایراوونک» می نویسد. در شماره پیشین روزنامه «ایراوونک» اشاره شده بود که در مراسم تحلیف هرچیا سرکیسیان، شهردار ایروان، آرمن سرکیسیان، رئیس جمهور و کاتولیکوس همه ارامنه، حضرت کارکین دوم، حضور نداشتند. گارگین دوم.

در خصوص دلایل غیبت معظم له، مدیر سامانه اطلاع رسانی مرتضی بزرگوار یسا آرتنیان در پاسخ به سوال ما موارد زیر را بیان کرد. دعوت معظم له برای شرکت در مراسم تحلیف شهردار تازه منصوب شده ایروان اواخر عصر روز گذشته در حالی دریافت شد که دیگر امکان تغییر برنامه زمانبندی حضرتعالی وجود نداشت.

Source link