🎦نیروهای هوافضای روسیه تمامی نیروهای حافظ صلح ارمنستان، بلاروس و تاجیکستان را با ۱۴ فروند هواپیما بیرون خواهند برد. شویگو وزیر دفاع روسیه در دیدار با #پوتین گفت که این پروازها برای روز جمعه برنامه ریزی شده است.

59


🎦نیروهای هوافضای روسیه تمامی نیروهای حافظ صلح ارمنستان، بلاروس و تاجیکستان را با ۱۴ فروند هواپیما بیرون خواهند برد. شویگو وزیر دفاع روسیه در دیدار با #پوتین گفت که این پروازها برای روز جمعه برنامه ریزی شده است.


علاوه بر این، ظرف پنج روز، خروج نیروهای حافظ صلح باقیمانده انجام خواهد شد؛ برنامه ریزی شده است که تمام کارها در 19 ژانویه تکمیل شود.

رئیس جمهور روسیه گفت: “ما باید به خانه بازگردیم. ما وظیفه خود را انجام داده ایم.”

#تحولات_قزاقستان #روسیه

https://t.me/alikfar