🔸در مناطق تالین، آپاران، آراگاتس، آشوتسک طوفان برف وجود دارد. گردنه کوه واردنیاتس برای خودروها صعب العبور است

37


🔸در مناطق تالین، آپاران، آراگاتس، آشوتسک طوفان برف وجود دارد. گردنه کوه واردنیاتس برای خودروها صعب العبور است


🔹به گزارش “آرمن پرس”، بنیاد “اداره راه” در این باره خبر می دهد در مناطق آشتاراک، آپاران، آراگاتس، اسپیتاک، چارنتساوان، هرازدان، سوان، گاور، مارتونی، چامبارک، وایک، سیسیان، گوریس، کاپان، مغری برف می بارد.

🔹در مناطق تالین، آپاران، آراگاتس، آشوتسک، گردنه‌های جاجور و کتی بارش برف وجود دارد.

🔹پیچ های تیگراناشن، گردنه های کوهستانی مغری و سراوان برای تردد وسایل نقلیه سنگین بسته است.

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان