🔸ضیافت شام نخست وزیر ارمنستان،

39


🔸ضیافت شام نخست وزیر ارمنستان،


با بانکداران این کشور

▫️ایروان، آرمن پرس ،پنجشنبه ۱۳ژانویه

🔹 نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، در ضیافت شامی با روسای بانکهای این کشور دیدار کرد.

🔹در این مراسم که مهر گریگوریان، معاون نخست وزیر و مارتین گالستیان، رئیس بانک مرکزی نیز حضور داشتند، پاشینیان طی سخنانی از عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال گذشته قدردانی و اظهار نمود که به لطف اقدامات به موقع سیستم بانکی، میسر گردید تا دوران بحرانی را پشت سر گذاشته و ثبات اقتصادی را حفظ نماییم.

🔹 پاشینیان سپس تاکید نمود که توسعه بانکها ضامن ثبات بیشتر و پیشرفت اقتصادی خواهد بود.

🔹در طی این مراسم ، شرکت کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی و بانکی تبادل نظر کرده پیشنهاداتی ارائه نمودند.

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان