🔸 نمایندگان ویژه ارمنستان و ترکیه وارد مسکو

36


🔸 نمایندگان ویژه ارمنستان و ترکیه وارد مسکو


می شوند

🔹به گزارش ریانووستی، هیئت های ارمنستان و ترکیه وارد مسکو پایتخت روسیه شدند و اولین دیدار نمایندگان ویژه دو کشور در آنجا برگزار می شود.

🔹فرستاده ویژه ارمنستان برای روند گفتگو با ترکیه روبن روبینیان و نماینده ترکیه سفیر سابق در آمریکا سردار کیلیچ است.

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان