امید اوزداغ رهبر حزب ظفر در پاسخ به این سوال که اگر قلیچداراوغلو و اردوغان در دور دوم انتخابات باهم رقابت کنند، از چه کسی حمایت خواهید کرد؟ گفت : برای شکست اردوغان هر کاری از دستمان بربیاد انجام خواهیم داد.

13

امید اوزداغ رهبر حزب ظفر در پاسخ به این سوال که اگر قلیچداراوغلو و اردوغان در دور دوم انتخابات باهم رقابت کنند، از چه کسی حمایت خواهید کرد؟ گفت : برای شکست اردوغان هر کاری از دستمان بربیاد انجام خواهیم داد.