ترکیه حمله به سفارت آذربایجان را محکوم کرد.

17


ترکیه حمله به سفارت آذربایجان را محکوم کرد.


جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان و مولود چاووش اوغلو وزیر ا.خارجه ترکیه گفتگوی تلفنی انجام دادند.در این گفت وگوی تلفنی، وزیر خارجه ترکیه از حمله گروهی از _[آنچه که او مدعی شده]_ گروه های مذهبی تندرو به ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرده است.
چاوش اوغلو این حمله را کاملا محکوم کرد.