دیمیتری پسکوف:

13

دیمیتری پسکوف:


کرملین از تشدید تنش در قره‌باغ ناخرسند است.
مسکو با دقت حوادث منطقه را دنبال می‌کند.
طرفین را به آرامش و مهم‌تر از آن عمل به تعهدات خود در چارچوب بیانیه سه‌جانبه دعوت می‌کنیم.

این موضع‌گیری پس از شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه به ریاست ولادیمیر پوتین بیان شده است.