شارل میشل با پاشینیان و علی اف تلفنی گفتگو کرد

9

شارل میشل با پاشینیان و علی اف تلفنی گفتگو کرد

چارلز میشل، رئیس شورای اروپا در توییتر نوشت که با پاشینیان و علی اف تلفنی گفتگو کرده است.

ما با سران ارمنستان و آذربایجان، نیکول پاشینیان و الهام علی اف، آخرین تحولات منطقه را بررسی کردیم.

کلید نشست بعدی در بروکسل، ادامه گفت و گو است.

Source link