“غیرقابل مقایسه”. برایان می اجرای گروه کر جوانان تاووش را منتشر کرد – اخبار ارمنستان

8

برایان می، نوازنده گیتاریست گروه کوئین و یکی از بنیانگذاران فستیوال استارموس در صفحه اینستاگرام خود با انتشار آهنگ Bohemian Rhapsody توسط گروه کر جوانان تاووش نوشت: “غیرقابل مقایسه. این گروه کر کودکان اسقف نشین تاویش ارمنستان است. خوشحالم که به زودی برای اولین بار به ارمنستان سفر خواهم کرد.”

Source link