پوتین فردا به ارمنستان در یک بشقاب به ترکیه خدمت خواهد کرد. مرکز روسی-ترکیه آکنا هدف اصلی نیروهای مسلح ارمنستان است

15


کرملین اعلام کرد که در نشست پوتین و اردوغان در سوچی در روز 5 اوت، طیف گسترده ای از موضوعات از جمله مشکل قره باغ مورد بحث قرار خواهد گرفت. موضوع توافقات احتمالی پوتین و اردوغان چند روزی است که در فضای مجازی روسیه از جمله در محافل مرتبط با سرویس های لیبرال و ویژه مطرح شده است و خاطرنشان می شود که ترکیه در حال حاضر امید و اعتماد رژیم کرملین است. پوتین از ترکیه انتظار دارد که در ناتو و دیگر پلتفرم های غربی “نظر ویژه” داشته باشد، از دستیابی به آتش بس در اوکراین با فرمول “سرزمین ها برای صلح”، یعنی طبق شرایط کرملین، حمایت از دور زدن تحریم ها، اول از همه با حمل و نقل حامل های انرژی و تامین تجهیزات. در عوض، کارشناسان می گویند، پوتین آماده است تا در مورد مسائل سوریه و ارمنستان امتیازاتی بدهد تا «به ارمنستان در سینی به ترکیه خدمت کند».

از اول اوت، حملات در باکو با نشست فردا مرتبط است. کرملین و وزارت خارجه روسیه پاسخ بر ماهیت توافقی آنها گواهی می دهند. اظهارات سخنگوی کرملین مبنی بر عدم وجود مکالمه تلفنی با علی اف با وجود آغاز حملات باکو در برنامه رئیس جمهور نیز گواه این امر است.

واقعیت های جنگی در اوکراین، وضعیت پیچیده داخلی و خارجی روسیه، عقب نشینی ژئوپلیتیک روسیه را تسریع می کند. مسکو، همراه با ترک‌ها، «اجرای بی‌قید و شرط اعلامیه‌های سه‌جانبه» از جمله حملات مسلحانه، خلع سلاح آرتساخ و تغییر رژیم جاده‌ای را تسریع می‌کند. مسکو با واگذاری ارمنستان به ترک ها، خروج می کند و امکان حل مشکلات منطقه را در قالب های حقوقی بین المللی منتفی می کند.

در ارتباط با حملات باکو از اول اوت، مسکو بر لزوم اجرای بیانیه های سه جانبه منحصراً در قالب سه جانبه تاکید می کند. آنها خواسته های یک جانبه و باج خواهی به ارمنستان هستند، زیرا توافقات واقعی به صورت دوجانبه و در سطح روسیه و ترکیه انجام شده است. در غیر این صورت، چرا مرکز “نظارت” در آکنه تحت اشغال ارمنیان دوجانبه، روسیه و ترکیه ایجاد شده است؟ اگر توافقات سه جانبه باشد چرا ارمنستان وجود ندارد؟

در حال حاضر کارشناسان نظامی در حال بررسی احتمال تخریب پل کریمه توسط اوکراین هستند. این پل از یک سو مسیر تدارکاتی برای نیروهای روسیه و از سوی دیگر «نماد» اشغال سرزمین های اوکراین است. خاطرنشان می شود که این شرایط پل را به هدف قانونی نیروهای مسلح اوکراین تبدیل می کند که می تواند وضعیت را به طرز چشمگیری تغییر دهد.

مرکز اطلاعات روسیه و ترکیه در آکنا مشکل رصد حرکت نیروهای مسلح ارمنستان در عمق 200 کیلومتری و برهم زدن ابتکارات احتمالی طرف ارمنی را حل می کند و همزمان حملات دوره ای پهپادهای باکو را هدایت می کند. مرکز آکنا «نماد» و تضمین لشکرکشی روسیه و ترکیه به ارمنستان، قراردادهای روسیه و ترکیه و اشغال اراضی ارمنستان است. این شرایط مرکز را به هدف اصلی و قانونی نیروهای مسلح ارمنستان تبدیل می کند.

Source link