کایلی جنر به نقض هنجارهای بهداشتی در تولید لوازم آرایشی متهم شد – اخبار ارمنستان

6

کایلی جنر به کاربرانی که او را متهم به نقض “استانداردهای بهداشتی” کرده بودند، پاسخ داده است. این مطلب توسط روزنامه سان گزارش شده است.

طرفداران موهای کایلی را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که می تواند وارد محصول شود و روند فناوری را مختل کند و اضافه کردند که او در عکس دستکش یا ماسک محافظ ندارد.

Source link