یگان های مسلح ارمنى از چهار جهت به سمت مواضع ارتش آذربایجان شلیک کردند

9


یگان های مسلح غیرقانونی ارمنی در قره باغ در روز گذشته 12 بار به مواضع ارتش آذربایجان شلیک کردند.

به گزارش اینتراذ، وزارت دفاع آذربایجان در این باره بیانیه ای ارائه کرد.

گزارش ها حاکی از آن است که در روز گذشته یگان های مسلح غیرقانونی ارمنستان در قره باغ از چهار جهت به سمت مواضع ارتش آذربایجان تیراندازی کردند.

ارتش آذربایجان پاسخ مناسبی داد.

ارتش آذربایجان تلفات جانی نداشته است.Source link