پاسخ وزارت امور خارجه به لاوروف روزنامه نگار

11


پاسخ دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به سوال رسانه های گروهی

به اطلاع شما می رسانیم که نگرانی های طرف ارمنی در خصوص لزوم افزایش اثربخشی فعالیت های نیروهای حافظ صلح روسیه و بروز مشکلات احتمالی در آینده از جمله موارد دیگر به صورت کتبی به رهبری عالی روسیه ابلاغ شد. فدراسیون در فوریه 2021.

یادآور می شود، لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به اظهارات پاشینیان در روز 4 آگوست مبنی بر نگرانی ها و پیشنهادات در خصوص فعالیت نیروهای حافظ صلح روسیه، اعلام کرد که هیچ پیشنهادی از طرف ارمنی دریافت نکرده اند.

Source link