ترکیه باید بداند که با آتش بازی می کند. سفیر سابق ایران در ارمنستان

40


انتقال تروریست های ترکیه از سوریه به آذربایجان و حضور آنها در نزدیکی مرزهای ایران غیرقابل قبول است. “ارمنپرس”بر اساس این گزارش، سید کاظم سجادی، دیپلمات ایرانی، سفیر سابق ایران در ارمنستان در صفحه توئیتر خود با انتشار ویدئویی در این باره اعلام کرد.

ترکیه پس از یونان، قبرس، ارمنستان، سوریه و عراق، اکنون در حال برنامه ریزی اقدامات بدخواهانه در نزدیکی مرزهای ایران است. کاظم سجادی نوشت: ترکیه باید بداند که با آتش بازی می کند.

Source link