📜🕯🖋 ‏برج گنبد کاووس، بلند‌ترین برج آجری جهان و از شاهکارهای معماری ایرانی

43


📜🕯🖋 ‏برج گنبد کاووس، بلند‌ترین برج آجری جهان و از شاهکارهای معماری ایرانی


🔸 محل: گنبد کاووس، استان گلستان

🔸 بلندای بنا: به همراه پی آن ۷۲ متر

🔸 تاریخ ساخت: ۱۰۰۶ میلادی

🔸 قدمت: ۱۰۱۶ سال

🔸 به فرمان کاووس پسر وشمگیر، چهارمین شاه دولت ایرانی آل زیار

🔸 ثبت شده در یونسکو بعنوان میراث جهانی

🆔 @vahidbahman1