🔴نشست بعدی نمایندگان #ارمنستان و ترکیه در مورد عادی سازی روابط در سپتامبر – آنکارا برنامه ریزی شده است

26

🔴نشست بعدی نمایندگان #ارمنستان و ترکیه در مورد عادی سازی روابط در سپتامبر – آنکارا برنامه ریزی شده است


شبکه تلویزیونی هابر به نقل از منبعی در این وزارتخانه گزارش داد، علاوه بر این، وزارت خارجه ترکیه با برگزاری آن در کشور ثالث مخالف است.

📌مذاکرات قبلی 1 ژوئیه در وین انجام شد.

#ترکیه #ارمنستان

https://t.me/alikfar