سازمان ملل متحد نگران عملیات نظامی در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژژیا است

23


سازمان ملل متحد نگران خصومت های جاری پیرامون نیروگاه هسته ای زاپوریژیا است. همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”– دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش داد.

دفتر دبیرکل سازمان ملل گفت: «سازمان ملل معتقد است که منطقه امنیتی اطراف نیروگاه اتمی زاپروژیه می تواند توسط طرف های درگیری در اوکراین فراهم شود.

Source link