روبن واردانیان دارایی های روسیه خود را به صندوق خانواده منتقل کرد

37


روبن واردانیان میلیاردر پس از انصراف از تابعیت روسیه و مهاجرت به آرتساخ، دارایی های روسیه خود را به بنیاد خانواده منتقل کرد. این مطلب توسط rbc.ru گزارش شده است. واردانیان به RBC گفت: “من همه چیز را به همکارانم تحویل می دهم و به صندوق خانواده منتقل می کنم.”

Source link