ارمنستان در گزارش “آزادی اقتصادی جهان 2022” یازدهم است

32


بر اساس داده های «آزادی اقتصادی جهان: گزارش سالانه 2022»، ارمنستان در رتبه یازدهم قرار دارد.

همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”– در سال 2016، ارمنستان در جایگاه 40، در سال 2017 – 39، در سال 2018 – 19 و در سال 2019 – هفدهم قرار داشت. در گزارش 165 کشور را شامل می شود. امتیاز ارمنستان 7.84 از 10 ممکن بود. این گزارش با تجزیه و تحلیل تعدادی از شاخص ها، از جمله هزینه های دولت و مالیات، آزادی اقتصادی را اندازه گیری می کند.

سه کشور برتر هنگ کنگ، سنگاپور و سوئیس هستند.

Source link