بزرگراه ترانشه4 ایران را بدون آذربایجان به ارمنستان وصل می کند/ توافق تهران و ایروان برای 3 مسیر آلترناتیو

23مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری با اشاره به مذاکرات بین تهران و ایروان درباره احداث پروژه ترانشه 4 به عنوان مسیر تجاری جایگزین اظهار داشت: – مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری با اشاره به مذاکرات بین تهران و ایروان درباره احداث پروژه ترانشه 4 به عنوان مسیر تجاری جایگزین اظهار داشت: این پروژه بلندمدت، بزرگراه جدیدی است که از منطقه گاجاران و قاپان شروع و از این مسیر جدا و به سمت ایروان می رود. این مسیر فاصله زیادی از قره باغ دارد اما باتوجه به شرایط جغرافیایی و ابنیه های زیاد تعریف شده در پروژه، هزینه زیادی در پی خواهد داشت. جواد هدایتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت حمل ونقل تجاری بین کشورمان با آذربایجان و ارمنستان پیش از اعلام آتش بس اظهار داشت: به طور کلی روابط تجاری و اقتصادی ایران با حوزه قفقاز متشکل از سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان با توجه به مقایس جمعیت و اقتصاد منطقه روابط خوب و رو به افزایش بوده است، اما هرگونه تنش منجر به بهم خوردن ثبات منطقه می شود و حوزه تجارت ما را دستخوش تغییر می دهد. وی ادامه داد : این فرایند ذات تجارت است که با هر گونه ناامنی رابطه عکس داشته باشد.
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link