امروز ارمنستان دوباره با توطئه ای با هدف محو آن از چهره جهان تهدید می شود. برایان می – اخبار ارمنستان

14

برایان ماین، گیتاریست گروه کوئین، در صفحه اینستاگرام خود حمایت خود را از ارمنستان اعلام کرد. می همچنین یادآور شد که در جشنواره «استارموس» در ارمنستان به همراه سرژ تانکیان، خواننده این گروه اجرا کرد.

من اینجا سکوت خود را می‌شکنم زیرا به نظر می‌رسد فاجعه دیگری در حال رخ دادن است و این خطر وجود دارد، همانطور که همیشه این روزها اتفاق می‌افتد، رسانه‌ها به درستی در مورد آن گزارش نکنند. ارمنستان کشوری کوچک بدون نفت، گاز یا ثروت قابل توجه، جزیره مسیحیت و دموکراسی است که از هر طرف توسط دیکتاتوری احاطه شده است. این کشور یکی از صلح آمیزترین کشورهای جهان است که به دلیل تاریخ غم انگیزش غم و اندوه زیادی دارد. امروز ارمنستان بار دیگر مورد تهدید توطئه ای قرار گرفته است که هدف آن محو آن از چهره جهان است. همین دو روز پیش آذربایجان روستاهای آرام در مرز ارمنستان را برای ایجاد رعب و وحشت و بی‌ثباتی مردم ارمنستان گلوله باران کرد. در برابر اتحاد ناصادقانه سه دیکتاتوری بی رحم، ارمنستان کاملاً بی دفاع است و برای زنده ماندن به حمایت کامل غرب نیاز دارد. جهان باید از این وضعیت مطلع شود. لطفاً برای مقابله با اطلاعات نادرست آذربایجان و متحدانش که این تصور را ایجاد می کند که ارمنی ها متجاوز هستند، این پست را به اشتراک بگذارید، همانطور که روسیه سعی کرد اوکراینی های بی گناه و مورد آزار و اذیت فجیع را به عنوان متجاوز نشان دهد. در دنیایی که دروغ بر آن مسلط است، همه ما باید برای حقیقت و عدالت صحبت کنیم.”

Source link