ادعا شده است که ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای توسعه بندر دده آغاچ یا الکساندروپولی به عنوان جایگزینی برای تنگه های ترکیه است.

11

ادعا شده است که ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای توسعه بندر دده آغاچ یا الکساندروپولی به عنوان جایگزینی برای تنگه های ترکیه است.


🔵کانال مطالعات ترکیه و قفقاز اندیشکده مرصاد
@turkeycaucasus