#ایرانیان_ارمنستان

6


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ نشست سه جانبه آرارات میرزویان و جیحون بایراموف وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و #ارمنستان و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه #آمریکا در نیویورک آغاز شد

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia