#ایرانیان_ارمنستان

8

#ایرانیان_ارمنستان


✳️ وزیر امور خارجه آمریکا از وزرای امور خارجه #ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد تا قبل از پایان ماه سپتامبر دوباره با یکدیگر دیدار کنند

✅ آنتونی بلینکن در گفتگوهای نیویورک با آرارات میرزویان و جیحون بایراموف به غیرقابل قبول بودن خصومت های بیشتر اشاره کرد

✅ رئیس وزارت خارجه #آمریکا اطمینان داد که مقامات آمریکایی خواستار حل و فصل دیپلماتیک اوضاع هستند و آماده کمک در این زمینه هستند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia