ایش بانک ترکیه استفاده از سیستم پرداخت روسی Mir را متوقف کرد.

6

ایش بانک ترکیه استفاده از سیستم پرداخت روسی Mir را متوقف کرد.


برخی از هتل ها نیز قبلا استفاده از سیستم پرداخت mir را به دلیل نگرانی از تحریم متوقف کرده بودند.

🔵کانال مطالعات ترکیه و قفقاز اندیشکده مرصاد
@turkeycaucasus