«به طور تصادفی تصویر شکنجه شده یک سرباز زن ارمنی را دیدم. وقتی مادرم سرباز است و برادرم در ارتش زندگی کردن با آن صحنه آسان نیست.» آروسیک تیگرانیان – اخبار ارمنستان

29

آروسیک تیگرانیان مجری و بازیگر سینما اعلام کرد که چند روزی است که در صفحه اینستاگرام خود فعال نخواهد بود.

این مجری امروز در صفحه اینستاگرامش در قسمت «استوری» درباره وضعیت کشور صحبت کرد.

«بعد از اینکه تصادفاً تصویر یک سرباز زن ارمنی شکنجه شده را دیدم، تصمیم گرفتم آن را حذف کنم. وقتی مادرم سربازی و برادرم سربازی است، زندگی با آن صحنه آسان نیست. به محض شروع جنگ، نیمه های شب مادرم سر کار رفت و من تا چند ساعت نتوانستم با برادرم تماس بگیرم. آروسیک تیگرانیان نوشت: سعی می کردم به دخترم فکر کنم و احساس بدی نداشته باشم، اما تا زمانی که با برادرم صحبت نکردم، هم من و هم دخترم به سختی نفس می کشید.

Source link