ترکیه: سفر نانسی پلوسی به ارمنستان مخرب است

6


ترکیه: سفر نانسی پلوسی به ارمنستان مخرب است


معاون رئیس جمهور ترکیه اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مورد درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان را غیرقابل قبول خواند.
http://fa.arannews.com/News/69701/

@Aran_Azerbaijan