“تو ارمنی هستی، ارمنی بودن افتخار، مسئولیت و سختی است.” لیلیت مرادیان درباره غسل ​​تعمید پسرش – اخبار ارمنستان

440


لیلیت مرادیان بازیگر و مجری با انتشار عکس هایی از غسل تعمید پسرش نوشت: «بله امروز در این روزهای سخت… پسرم در روزهای سخت جنگ به دنیا آمد و حالا جنگ دیگری است. ما در فکر به تعویق انداختن آن بودیم، اما نه، مایکل امروز تعمید گرفت و یک مسیحی تمام عیار شد. هر کجای دنیا که باشی پسرم، صلیب تو، دین و تاریخت با تو خواهد بود. شما ارمنی هستید، ارمنی بودن یک افتخار، مسئولیت و دشواری است.»

Source link