در تیر ماه گذشته نیز نمایندگی به اصطلاح “جمهوری ترک زنگزور” در ترکیه افتتاح شد و رسانه های ترکیه عکس و خبر آن را منتشر کردند. در 28 مهر ماه نیز قرار است رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسم افتتاح فرودگاه تازه ساز شهر زنگیلان در جنوب غربی جمهوری آذربایجان حضور یابد که این فرودگاه نیز در واقع، کارکرد نظامی دارد و برغم ادعاها فرودگاه غیرنظامی نخواهد بود. »

4

در تیر ماه گذشته نیز نمایندگی به اصطلاح “جمهوری ترک زنگزور” در ترکیه افتتاح شد و رسانه های ترکیه عکس و خبر آن را منتشر کردند. در 28 مهر ماه نیز قرار است رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسم افتتاح فرودگاه تازه ساز شهر زنگیلان در جنوب غربی جمهوری آذربایجان حضور یابد که این فرودگاه نیز در واقع، کارکرد نظامی دارد و برغم ادعاها فرودگاه غیرنظامی نخواهد بود. »


دکتر کاظمی گفت : « با توجه به ضعف و استیصال و شکنندگی که ارمنستان در شرایط کنونی دارد، جمهوری آذربایجان با حمایتی که از ناحیه انگلیس و رژیم صهیونیستی و ترکیه دارد، اهدافی فراتر از دالان جعلی زنگزور را پیگیری می کند. با توجه به سخنان الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان که بارها تاکید کرده است منطقه جنوب ارمنستان و حتی ایروان به لحاظ تاریخی متعلق به آذربایجان است و آذربایجانی ها یا از طریق سیاسی و یا از طریق نظامی به آنجا بازخواهند گشت، پیگیری هدف جاه طلبانه الحاق جنوب ارمنستان به جمهوری آذربایجان روشن است. الهام علی اف حتی پس از سخنان مقامات ایرانی مبنی بر اینکه حفظ مرزهای ایران با ارمنستان ضروری و این مرزها خط قرمز ایران است، بطور نمایشی با در دست گرفتن ماکت نقشه ای که جنوب ارمنستان را به جمهوری آذربایجان الحاق کرده ، بطوریکه جمهوری آذربایجان به نخجوان و ترکیه متصل شده است، نشان داد که باکو از طرح دالان در جنوب ارمنستان عبور کرده و فراتر رفته است و به دنبال تجزیه و الحاق جنوب ارمنستان به جمهوری آذربایجان است. »
دکتر کاظمی افزود: « قرائنی که نشان می دهند انگلیس و رژیم صهیونیستی طراح اصلی این فتنه و حرکت های مربوط به آن هستند، زیاد است. از جمله اینکه، آدام تامپسون، نماینده انگلیس در ناتو طی سال های 2014 تا 2016 که رییس اندیشکده “شبکه رهبری ناتو بر اروپا” نیز بوده است، صراحتا گفته است با جنگ 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، فرصتی تاریخی پیش آمده است که باید با استفاده از این فرصت و ایجاد دالان اتصال ترکیه به جمهوری آذربایجان در جنوب ارمنستان، ناتو را به دریای خزر برسانیم و یک قدم ناتو را به چین نزدیکتر سازیم. تامپسون تصریح کرده است که این رویای ناتو طی سالیان گذشته بوده است و اکنون انگلیس می تواند با حمایت خود، آن را محقق سازد!»

@Aran_Azerbaijan