ما دوره آموزشی آتش نشانی را با هدف ویژه گذراندیم. اینا خوجامیریان – اخبار ارمنستان

20

اینا خجمیریان بازیگر فیلم کلیپی منتشر کرد که با آن نوشت: «ما دوره آموزشی آتش نشانی را برای یک هدف خاص گذراندیم. ما یک وطن داریم… بیایید همه بدون در نظر گرفتن جنسیت و سن، سلاح در دست بگیریم».

Source link