معاون نخست وزیر روسیه از قصد روسیه برای توسعه روابط با ارمنستان در عمل خبر داد

16


روسیه قصد دارد روابط با ارمنستان را توسعه دهد و مشکلات اقتصادی را در عمل حل کند، اینها فقط کلمات زیبا نیستند. به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان به نقل از تاس این مطلب را الکسی اورچوک معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه که هیئت روسی به سرپرستی وی برای شرکت در نهمین مجمع بین منطقه ای روسیه و ارمنستان وارد ایروان شد بیان کرد.

وی گفت: “ما با چنین هیئت نمایندگی به اینجا سفر کرده ایم تا بر نزدیکی تاریخی خود با ارمنستان و تمایل به توسعه و تقویت روابط بین مردم و اقتصاد های خود تأکید کنیم. مشکل راه حل عملی مشکلات اقتصادی پیش روی روسیه و ارمنستان است: اینها سخنان زیبا، تئوری و وعده ها نیستند، بلکه کار واقعی به نفع مردم کشور های ما است.”

وی افزود که طرفین به طور مداوم و مستمر “در همه سطوح: در استان های روسیه و ارمنستان، جوامع تجاری و متخصص، نهادهای دولتی” کار می کنند.Source link