همه پرسی HIMARS و نیروهای مسلح اوکراین را متوقف نخواهد کرد. واکنش کارکنان زلنسکی

17


دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به تصمیم برای برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه در سرزمین های اشغالی این کشور واکنش نشان داد.

میخائیل پودولیاک، مشاور کارکنان زلنسکی گفت: آنها معتقدند که یک همه پرسی غیرقانونی می تواند هیمارس و نیروهای مسلح اوکراین را از نابودی اشغالگران در سرزمین های ما باز دارد. اما آیا مطمئن هستید که می خواهید به جای سازماندهی خلوت، وقت خود را در نمایش جدید صرف کنید؟ آن را امتحان کنید، جالب خواهد بود.”

Source link