کارشناس برجسته قفقاز در برنامه ثریا تشریح کرد؛

12

کارشناس برجسته قفقاز در برنامه ثریا تشریح کرد؛


طرح “دالان جعلی زنگزور” یا در واقع طرح “دالان تورانی ناتو”، فتنه ژئوپلتیک انگلیس و رژیم صهیونیستی در منطقه مهم قفقاز در همسایگی شمال غربی ایران است که دولت های ترکیه و جمهوری آذربایجان در این طرح، نقش کارگزار و مجری را دارند.
دکتر احمد کاظمی در برنامه ثریا شبکه یک گفت : « از حدود دو سال پیش و بطور دقیق تر از 22 ماه پیش، پیگیری فتنه ژئوپلتیکی در منطقه قفقاز آشکارتر شده است که پشت سر این فتنه بطور مشخص انگلیس و رژیم صهیونیستی قرار دارند و جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز به عنوان کارگزار و مجری در این طرح ایفای نقش می کنند. این طرح فتنه انگیز از نظر ژئوپلتیکی، ژئو اکونومیکی و ژئوکالچرال ضد سه کشور ایران و روسیه و چین طراحی شده است. »
دکتر کاظمی افزود: « برغم اینکه در جنگ سال 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اطراف قراباغ کوهستانی، ارتش جمهوری آذربایجان به راحتی می توانست وارد خان کندی، مرکز قراباغ کوهستانی شود و با بازگرداندن آنجا به جمهوری آذربایجان به درگیری های نظامی میان دو کشور پایان داده شود، دولت جمهوری آذربایجان از این اقدام پرهیز کرد و پیگیری طرح دالان جعلی زنگزور را بجای حل مساله قراباغ در دستور کار خود قرار داد! در نتیجه، تفاهم نامه ای در مسکو برای آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضاء شد که بخش هایی از این سند ابهام دارد و موجب سوء استفاده های بعدی برای پیگیری طرح و فتنه دالان جعلی زنگزور یا “دالان تورانی ناتو” شده است. جنگ سال 2020 نیز بطوری پیش برده شد که برغم احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در هفت شهر اطراف قراباغ کوهستانی، سرنوشت این منطقه دچار چشم انداز نامشخصی شده است و این نیز به تداوم فتنه انگیزی ها کمک می کند.»
این کارشناس مسایل قفقاز افزود : « برخلاف جنگ 2020 که در داخل خاک جمهوری آذربایجان و ظاهرا برای احیای تمامیت ارضی این کشور جریان داشت، این بار درگیری های جمهوری آذربایجان با ارمنستان در داخل خاک ارمنستان جریان یافته است و ارتش جمهوری آذربایجان در بخش هایی از خاک ارمنستان پیشروی کرده است. طرف آذربایجانی برای شروع این حمله دو توجیه مطرح می کند. یکی اینکه، باکو می گوید ارمنستان و ارامنه قراباغ اقدامات تحریک آمیزی با مین گذاری در اطراف قراباغ کوهستانی انجام داده بودند و ارتش جمهوری آذربایجان به آن پاسخ داده است. اما، سوال منطقی این است که اگر تحریک و مین گذاری در اطراف قراباغ کوهستانی انجام شده است، چرا ارتش جمهوری آذربایجان بجای آنجا، به خاک ارمنستان حمله کرده است؟ توجیه دوم جمهوری آذربایجان نیز این بوده است که چون مرزها با ارمنستان مشخص نشده است، این درگیری ها روی می دهد. اما، باز هم این سوال منطقی پیش می آید که مگر ارتش جمهوری آذربایجان مطلع نبود که حدود ده روز پیش از این حمله، سران باکو و ایروان و اتحادیه اروپا طی نشستی در بروکسل توافق کردند که کمیسیون تعیین حدود مرزی تشکیل شود؟! بنابراین، چه نیازی به حمله جمهوری آذربایجان به مرز و پیشروی در خاک ارمنستان بود؟ بنابراین تمامی قرائن و شواهد نشان می دهد که جمهوری آذربایجان در صدد اجرای طرحی است که اسراییل و انگلیس و ناتو آن را دیکته کرده اند و این طرح نیز همان “دالان تورانی ناتو” یا دالان جعلی زنگزور است. در غیر این صورت، باید توجه داشت جمهوری آذربایجان که با گرجستان نیز اختلاف ارضی دارد، مگر طی سه دهه گذشته به گرجستان حمله کرده است؟ »
دکتر کاظمی درباره بی اطلاعی و فقدان درک درست در محافل رسانه ای و سیاسی کشورمان از این فتنه پیچیده برغم تبعات سنگینی که می تواند برای ایران داشته باشد نیز گفت : « متاسفانه عوامل ترکیه و جمهوری آذربایجان و نیز عده ای در داخل ایران تلاش می کنند که تحولات جاری در قفقاز میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را صرفا به اختلاف ارضی میان این دو کشور تقلیل دهند تا طرح و فتنه اصلی ژئوپلتیک که تبعات ضدایرانی دارد، پنهان باقی بماند و جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم را برای خنثی سازی آن در دستور کار قرار ندهد. هدف این عده، این است که جمهوری اسلامی ایران را با عمل انجام شده در آن سوی مرزهای شمال غربی کشور مواجه کنند. »
این کارشناس مسایل قفقاز گفت : « تمامی قرائن و شواهد نشان می دهند که جمهوری آذربایجان در صدد اشغال و الحاق جنوب ارمنستان به خود است و حتی از طرح دالان جعلی زنگزور نیز فراتر رفته است. اخیرا نماینده ارمنستان در سازمان ملل نیز اعلام کرد اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد جمهوری آذربایجان در آینده از طرف نخجوان برای اشغال بخش های دیگری از خاک ارمنستان اقدام نظامی خواهد کرد تا ارتباط ارمنستان با بخش جنوبی این کشور قطع و عملا این بخش از ارمنستان با کمک ترکیه و رژیم صهیونیستی به باکو تجزیه و به جمهوری آذربایجان الحاق شود.
ادامه👇👇
@Aran_Azerbaijan