کسانی را که حملات خود به ارمنستان را توجیه می کنند، باور نکنید. ین گیلان – اخبار ارمنستان

20

ایان گیلان خواننده گروه دیپ پرپل امروز در دفاع از ارمنستان با اشاره به وضعیت کنونی ارمنستان صحبت کرد.

این خواننده نوشت: “لطفا این پیام بزرگ برایان می را در مورد حملات مداوم همسایگانش به ارمنستان بخوانید و آنچه را که آنها برای توجیه اعمال خود می گویند باور نکنید.”

لازم به ذکر است که برایان می نوازنده گیتاریست گروه کوئین در دفاع از ارمنستان که از تهاجمات آذربایجان آسیب دیده بود به میدان آمد.

Source link