🔺رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ایران رویاهای تغییر مرزهای منطقه را به کابوس تبدیل خواهد کرد.

20

🔺رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ایران رویاهای تغییر مرزهای منطقه را به کابوس تبدیل خواهد کرد.


سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY