ارمنستان روز استقلال را جشن می گیرد – رادیوی عمومی ارمنستان

20


روز استقلال در ارمنستان هر سال در 21 سپتامبر جشن گرفته می شود. این روز یکی از تعطیلات دولتی و ملی ارمنستان است.
در 23 آگوست 1990، شورای عالی جمهوری ارمنستان اعلامیه استقلال جمهوری ارمنستان را تصویب کرد که در آن اعلام شد جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان منحل شد و یک کشور جدید به نام جمهوری ارمنستان تشکیل شد. در 21 سپتامبر 1991، مردم ارمنستان در همه پرسی استقلال به خروج از اتحاد جماهیر شوروی رای مثبت دادند. در نوامبر 1991، لوون تر-پتروسیان به عنوان اولین رئیس جمهور ارمنستان انتخاب شد.
در 21 دسامبر 1991، جمهوری ارمنستان به کشورهای مشترک المنافع مستقل پیوست. ارمنستان در 26 دسامبر همان سال در نتیجه انحلال اتحاد جماهیر شوروی به استقلال کامل دست یافت.Source link