اولین پخش ویدئو: روبن مخیتاریان – “خانه” – اخبار ارمنستان

17

تهیه کننده روبن مخیتاریان ویدئوی “خانه” را که خود نویسنده آن است ارائه کرد.

روبن مخیتاریان نوشت: روز استقلال مبارک، خانه مجروح من…

Source link