#ایرانیان_ارمنستان

7


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ اردوغان در نشست هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت” آنکارا معتقد است که #ایروان و باکو در اسرع وقت توافقنامه صلح را امضا خواهند کرد”

✅ اردوغان تاکید کرد که این امر فرصت هایی را برای برقراری صلح در قفقاز جنوبی باز می کند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia