یک مقام وزارت خارجه روسیه :

3

یک مقام وزارت خارجه روسیه :


اگر ترکیه می خواهد عضو سازمان همکاری شانگهای شود، نباید عضو ناتو باشد !

✍ پ ن: ترکیه هرگز از ناتو خارج نخواهد شد، پس این پرونده بسته شد.

🔵کانال مطالعات ترکیه و قفقاز اندیشکده مرصاد
@turkeycaucasus