‼️🇮🇷🇦🇿🇦🇲

5


‼️🇮🇷🇦🇿🇦🇲


سپاه: با آتش بازی نکن.

#آذربایجان باید بداند که اگر دولتمردان ایران در برابر برخی تحرکات در مرزها به نصیحت اکتفا کرده اند، این بدان معنا نیست که نمی توانند از نیروی نظامی برای مقابله با تهدیدات احتمالی استفاده کنند.

ایران از اجرای نقشه اشغال نوار مرزی ایران و ارمنستان و مسدود کردن ارتباطات دو کشور جلوگیری کند./ایروان تودی روس

/#سپاه/ #ارمنستان #ایران

https://t.me/alikfar