📜🕯🖋 شعار مردم تبریز را ببینید

6


📜🕯🖋 شعار مردم تبریز را ببینید


“آذربایجان بیدار است و پشت و پناه و تکیه‌گاه کردستان است”

✅ وحید بهمن/ این است فهم و شعور ملی

🔸 باورتان می‌شود سال‌ها نفرت‌پراکنی قبیله‌گرایان در چشمی بهم زدن اینگونه بر باد می‌رود

🔸 اینست یکپارچگی و یگانگی تاریخی و هزاران ساله ملت ایران که بارها بهش اشاره کرده‌ایم.

🆔 @vahidbahman1