37 والدین از «ارابلور» بازداشت شدند.

20


ماموران نیروی انتظامی 37 نفر از شهروندان پانتئون نظامی “یرابلور” را به استناد ماده 182 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل عدم رعایت درخواست قانونی مامور انتظامی بازداشت کردند. در مورد این پسینفودر گفتگو با پلیس

لازم به یادآوری است که بستگان سربازان کشته شده شب را در «یرابلور» سپری کردند و اعلام کردند که اجازه حضور نیکول پاشینیان بر مزار پسرانشان را نخواهند داد.

Source link