آرارات میرزویان با فیلیپ ریکر ملاقات کرد – رادیوی عمومی ارمنستان

11


آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در چارچوب هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با فیلیپ ریکر، رئیس مشترک آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و مشاور ارشد در مذاکرات قفقاز دیدار و گفتگو کرد.
آرارات میرزویان در صفحه توئیتر خود با انتشار عکسی با رئیس مشترک، نوشت: پس از دیدار روز گذشته با فیلیپ ریکر، رئیس مشترک آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، مشاور ارشد مذاکرات قفقاز.Source link