“این بدترین تولدی است که تا به حال داشته ام.” Nare Gevorgyan – اخبار ارمنستان

11


امروز تولد ناره گورگیان خواننده است. این خواننده 32 ساله شد.

این خواننده عکسی منتشر کرد که در آن از احساسات خود در این مدت گفت.

“این بدترین تولدی است که تا به حال داشته ام. اخیراً به نظرم رسید که به همه قوانین شاد بودن خیلی خوب مسلط شده ام… افسوس… تمام قوانین و قوانین شاد بودن که با ایده های ساده و ساده زندگی من ایجاد شده بود در یک ثانیه بی ارزش و شکسته شد. امروز حداقل یک چیز را می خواهم، احساس شکرگزار بودن ابدی. من هنوز نمی دانم چند روز تولد خواهم داشت، اما امروز و در این لحظه به لطف تو سربازم این فرصت را دارم. تو هستی یا منم همینطور. اما من نمی خواهم به قیمت جان تو زندگی کنم. من فقط یک آرزو دارم، گرانبهاترین – آرامش.”

Source link