جان سرباز مجروح تیراندازی ارتش باکو هیچ خطری ندارد

11


جان سرباز مجروح شده بر اثر تیراندازی به مواضع ارمنستان واقع در شرق مرز ارمنستان و آذربایجان توسط یگان های نیروهای مسلح آذربایجان، هیچ خطری ندارد. این را وزارت دفاع جمهوری ارمنستان گزارش داده است.

Source link