زلزله 7 ریشتری ایران در ارمنستان نیز احساس شد

10


زمین لرزه ای به بزرگی 5.4 ریشتر در 24 کیلومتری غرب شهرستان خوی در عمق 10 کیلومتری زمین به ثبت رسید. بر اساس گزارش وزارت اورژانس، شدت شوک زیرزمینی در ناحیه کانونی 7 نقطه بوده است.

این زمین لرزه در شهرستان های کاپان، سیسیان و مغری از توابع سیونیک به بزرگی 4 تا 5، شهرستان آرارات استان آرارات با بزرگای 2 تا 3، شهرستان ایروان و شهرستان بیورقوان از توابع استان کوتایک به بزرگی 2 ریشتر احساس شد. .

Source link